× ΑΡΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑ BLOG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Smarthome

Είναι το σύστημα, με το οποίο ομαδοποιούνται, οργανώνονται και αυτοματοποιούνται οι λειτουργίες μιας οικίας, σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Αυτό σημαίνει ότι τα ίδια συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περισσότερες από μια χρήσεις. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία του έξυπνου σπιτιού είναι η δυνατότητα διαχείρισής του από απόσταση, μέσω του κινητού τηλεφώνου(smartphone) και η δυνατότητα της αυτόματης ενεργοποίησης συγκεκριμένων λειτουργιών. Δηλαδή, με την αποχώρηση από το σπίτι να κλείνουν όλες οι ηλεκτρικές καταναλώσεις, η θέρμανση, τα ρολά και να ενεργοποιείται ο συναγερμός. Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας και κατ΄ επέκταση στην προστασία του περιβάλλοντος.