× ΑΡΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑ BLOG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Με τον όρο “ηλεκτρική εγκατάσταση”, αναφερόμαστε σε ένα σύνολο ηλεκτρολογικών υλικών, τα οποία έχουν ειδικά χαρακτηριστικά ώστε να συνδέονται με τον καταλληλότερο τρόπο μεταξύ και να μπορούν να επιτελούν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να γίνει η εκτέλεση της εγκατάστασης με σωστό τρόπο, για να έχουμε ωφέλεια από τον ηλεκτρισμό. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε δύο είδη, τις εγκαταστάσεις υπαίθρου και στις εσωτερικές εγκαταστάσεις κλειστού χώρου.

 

Εγκαταστάσεις υπαίθρου

Αυτές οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν ασκεπείς χώρους των οποίων οι αγωγοί και τα άλλα εξαρτήματα είναι εκτεθειμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και στις καιρικές συνθήκες.

 

Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν εσωτερικούς χώρους και κτίρια. Διακρίνονται σε οικιακές εγκαταστάσεις ή φωτισμού οι οποίες τροφοδοτούνται είτε από μονοφασική παροχή είτε από τριφασική αναλόγως το ηλεκτρικό φορτίο, καθώς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες τροφοδοτούνται με τριφασική παροχή.