× ΑΡΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑ BLOG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CCTV

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή αλλιώς CCTV (Closed Circuit Television) είναι ένα σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας. Η παρουσία των συστημάτων CCTV, λειτουργεί ως μέσο επιτήρησης του χώρου, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες την σπάνια και αναντικατάστατη δυνατότητα να επιβλέπουν την περιουσία τους από μακρινές αποστάσεις. Ως εκ τούτου, είναι προφανής η μοναδικότητα των καμερών ασφαλείας. Τα βασικά του μέρη είναι η συσκευή καταγραφής, η οθόνη και η κάμερα. Μπορούμε να διακρίνουμε τα διαθέσιμα συστήματα CCTV ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης των καμερών με το υπόλοιπο σύστημα, σε δύο κατηγορίες:

 

Ενσύρματες εκδόσεις

Οι κάμερες στο ενσύρματο κλειστό κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) της συγκεκριμένης κατηγορίας, συνδέονται με το σύστημα καταγραφής με τη βοήθεια καλωδίων. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση από οποιαδήποτε τοποθεσία στην οποία υπάρχει smartphone ή ένας υπολογιστής και δυνατότητα σύνδεσης στο internet.

 

Ασύρματες εκδόσεις

Οι ασύρματες κάμερες προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία, δεδομένου ότι μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν οπουδήποτε. Επίσης παρέχουν την δυνατότητα σύνδεσης με smartphone ή υπολογιστή όπως αντίστοιχα και στις ενσύρματες εκδόσεις.